Dr. Gabriela Koschatzky-Elias

gabriela.koschatzky@chello.at
M. +43-664-3383152

Kammerschauspielerin Andrea Jonasson

Anfragen per Mail an das Büro KSch Andrea Jonasson unter andrea.jonasson@gabrielakoschatzky.at oder über das Kontaktformular.